Cyber

Cyber

Defensie is geëvolueerd naar een leger dat beschikt over hoogtechnologische wapensystemen die in grote mate aan netwerken verbonden zijn. Het verzekeren van de goede werking van deze systemen en netwerken is van primordiaal belang voor het uitvoeren van militaire operaties.

Tegelijkertijd is onze maatschappij geëvolueerd naar een samenleving die steeds meer gedigitaliseerd is. Onze tegenstanders beschikken over gesofisticeerde cybertools waarmee de integriteit en de beschikbaarheid van de militaire systemen rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen worden gecompromitteerd.

Als antwoord op deze nieuwe dreiging, heeft Defensie een cybercapaciteit ontwikkeld die de opdracht heeft om de militaire systemen te verdedigen en desnoods op offensieve wijze militaire operaties te ondersteunen tegen de dreiging komende van het virtuele slagveld. Deze cybercapaciteit is gecentraliseerd in de directie Cyber van de ADIV. Experten van alle disciplines in het domein van Cyber Security zijn in de directie aanwezig maar ook, en dit is uniek in België, experten in offensieve cyber operaties.

De directie Cyber werkt ook nauw samen met nationale en internationale partners zoals de NAVO, het Center for Cybersecurity Belgium (CCB), Veiligheid Van de Staat (VSSE) en de Federale Politie.