Over ons

ADIV

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is een van de twee Belgische inlichtingendiensten. Zijn opdrachten staan omschreven in de organieke wet van november 1998 over de Belgische inlichtingendiensten.

De ADIV maakt deel uit van het Ministerie van Landsverdediging en hangt in die hoedanigheid af van de financiële, menselijke en materiële middelen die aan Defensie worden toegewezen. De Dienst stelt zowel militair als burgerpersoneel tewerk.

Omdat de taken en bevoegdheidsdomeinen nauw aanleunen bij de militaire wereld wordt de ADIV doorgaans de militaire inlichtingendienst genoemd. Op die manier onderscheidt hij zich van zijn civiele evenknie, de Veiligheid van de Staat, waarmee hij actief samenwerkt.