Informatievergaring

Verzamelcapaciteit

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid beschikt over verschillende mogelijkheden om informatie te vergaren, zowel menselijke als technische. Sommige daarvan zijn uniek op nationaal niveau.

In het kader van de noodzakelijke samenwerking tussen veiligheidsactoren stelt de ADIV zijn capaciteiten ten dienste van zijn partners en de natie. Hoewel elk van de methoden zijn eigen specifieke kenmerken heeft en op zichzelf kan worden gebruikt, blijken zij vaak complementair te zijn en aldus de noodzakelijke driehoeksmeting van informatie mogelijk te maken.

HUMINT
OSINT
GEOINT