DISCC

DISCC

Het Defence Intelligence and Security Command and Control Center (DISCC) is het zenuwcentrum van de ADIV.
Het is het belangrijkste IN/OUT punt van de dienst en is 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel.

Het beheert de enorme stroom van informatie en verzoeken die bij de ADIV terechtkomen en zorgt voor een correcte verdeling hiervan naar de juiste personen intern de dienst en naar de partners (civiel of militair, Belgisch of internationaal) extern.

Het echte centrum van de militaire inlichtingenoperaties, de DISCC wijst de middelen toe voor het inwinnen en analyseren van de informatie op basis van de operationele prioriteiten.

Aan het hoofd van de DISCC, zorgt het Steering Committee (Stuurgroep) voor de goede werking van het centrum: toezicht, arbitrage en procesverfijning maken deel uit van zijn dagelijkse taken. Het verzekert ook de essentiële samenwerking van de ADIV met zijn partners, zowel binnen als buiten Defensie (Veiligheid van de Staat, Federale Politie,  de Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, Federale Overheidsdiensten Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, enz.)