Inlichting

Inlichting

De ADIV is een dienst met twee finaliteiten, belast met inlichtingen ten behoeve van de regering enerzijds (met name de Nationale Veiligheidsraad) en de Defensiestaf anderzijds.
De opdrachten van ADIV op het gebied van inlichtingen worden omschreven in de wet van 30 november 1998 betreffende de organisatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Op het gebied van inlichtingen is de ADIV belast met onderzoek, analyse en verwerking:

 • Inlichtingen over de factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op de nationale en internationale veiligheid, voor zover de strijdkrachten daarbij betrokken zijn of zouden kunnen zijn, door het verstrekken van inlichtingen ter ondersteuning van hun huidige of mogelijke toekomstige operaties.
 • Inlichtingen met betrekking tot activiteiten die een bedreiging vormen of kunnen vormen voor:
  • De integriteit van het nationale grondgebied of de bevolking (militaire middelen),
  • De verdedigingsplannen,
  • De militaire operaties,
  • De veiligheid van Belgische onderdanen in het buitenland
  • Het wetenschappelijk en economisch potentieel in verband met Defensie.

Hij onderzoekt, analyseert en verwerkt ook inlichtingen over de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op het Belgische grondgebied.