Het logo van de ADIV

Het logo van ADIV

De uil

Het logo van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst (ADIV) is de uil. Het is in de loop der tijd geëvolueerd. In zijn huidige vorm, soberder en gestileerder dan in het verleden, toont het trots de nationale kleuren. Dit om te benadrukken dat de ADIV werkt ten voordele van de Belgische bevolking en onze onderdanen in het buitenland.

De keuze van de uil is niet onbelangrijk. In de mythologie is de uil gewijd aan de godin Athenea (of Minerva in de Romeinse tijd), godin van o.a. oorlog en wijsheid. Minerva nam deze vogel onder haar bescherming omdat hij haar ’s nachts waarschuwde voor alles wat er gebeurde.

Dit dier is ook een symbool van wijsheid, waakzaamheid en helderziendheid. Hij is in staat waar te nemen wat voor anderen onzichtbaar is en de hele waarheid aan het licht te brengen. Het wordt soms de “grote ziener” genoemd omdat hij kan waarnemen in de duisternis.

Het motto van de dienst, “Quaero et Tego”, betekent “Ik vraag (ik onderzoek informatie) en ik bescherm (informatie, gegevens)”. Het verwijst dus naar de activiteiten en opdrachten van de dienst op het gebied van inlichtingen (op basis van de verzamelde informatie) en veiligheid.