Bestaansreden

Bestaansreden

Door samenwerking met de andere nationale en internationale actoren in de veiligheidswereld garandeert de ADIV de veiligheid van de Belgische bevolking, met inbegrip van de Belgische onderdanen in het buitenland.
Hij ondersteunt op continue basis de militaire operaties, gaande van de voorbereidingsfase tot de uitvoering. Zoals de commandant van ADIV opmerkt: “inlichtingen zijn de eerste verdedigingslinie”.

Door zijn “klanten” op het juiste ogenblik inlichtingen te verstrekken, bruikbaar en aangepast aan hun behoeften, ondersteunt de ADIV defensieoperaties (strijd tegen terrorisme, cyberdreiging, industriële spionage) en draagt hij bij tot de veiligheid van onze bevolking in België en in het buitenland.

Met zijn analyses, adviezen en acties ondersteunt ADIV de politieke en militaire besluitvormers op het gebied van veiligheid en Defensie. Naast de minister van Defensie zijn de natuurlijke en bevoorrechte gesprekspartners binnen de regering de Eerste Minister, de ministers van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Justitie.

In het kader van zijn opdrachten onderhoudt de ADIV ook nauwe contacten met internationale partners, zoals de NAVO, de EU en de VN, en met vertegenwoordigers van buitenlandse inlichtingendiensten in België.

“Intelligentie is de eerste en de beste verdedigingslinie”.
Het heeft weinig zin te beschikken over uiterst geavanceerde, krachtige apparatuur om een aanval uit te voeren als de vijand niet gekend is: zijn sterke en zwakke punten, zijn geografische locatie, de middelen waarover hij beschikt.
Zonder relevante, bruikbare informatie die op het juiste moment wordt verstrekt, zijn onze soldaten op de grond, op zee of in de lucht vrijwel “blind” en zijn onze operaties gedoemd te mislukken.
Het is inderdaad onmogelijk en gevaarlijk om aan te vallen zonder voldoende actuele informatie over waar, wanneer en hoe dat moet gebeuren.